Harke Kuipers

Stel je voor

Wie ben je en wat heb je zoal gedaan? Voor een aantal mensen een logische vraag. Ik betrap me er echter op dat ik ‘m vaak vergeet te beantwoorden. Voor wie zin heeft, loop mee: een rondje langs de afgelopen jaren.

 

Ik zat op de basisschool in een klein gehucht onder de Deventer IJssel en werd er al vroeg van beschuldigd heel goed te kunnen leren. Op basis van cijferlijsten zou je dat kunnen denken. Ik leerde echter veel minder dan de meeste van mijn klasgenoten die lager scoorden. Die onrechtvaardigheid zat me dwars. Na het vwo, even ruiken aan Journalistiek en ogenschijnlijke omwegen van Sociale Academie en Kunstacademie, ben ik in 1992 gestart als leermiddelenontwikkelaar.

De eerste klus was een serie modulen voor archiefmedewerkers bij de rijksoverheid. Vooraf wist ik daar niets van, daarna kon ik er een boek over schrijven. Zo is het vaker gegaan.

 

Redigeren en ontwikkelen leermiddelen
Er kwamen meer klussen op andere terreinen. Een opleiding voor trambestuurders van de RET bijvoorbeeld. Opleidingen voor hypotheekadviseurs, verzekeringsagenten, huisartsenbezoekers, ondernemers. Een serie studievaardigheden voor verschillende richtingen in het kort middelbaar beroepsonderwijs. Leskaarten voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de sociale werkvoorziening. Soms was de vraag bestaand materiaal te bewerken (duidelijker, aantrekkelijker, meer op de cursist toegesneden), maar meestal ging het om nieuw materiaal ontwikkelen, min of meer ‘vanaf nul’.

 

Copywriting folders, brochures
Ondertussen was ook het reclamewerk op gang gekomen. Voor onder meer afbouwbedrijven, installateurs, bouwbedrijven, de NV Bergkwartier in Deventer, voor verzekeraars als Unigarant, SNS Reaal, Centraal Beheer Achmea of voor bedrijven als Goudappel Goffeng en Graydon Credit Management. Meestal kwam de opdracht rechtstreeks, soms via een ontwerp- of reclamebureau.

 

Schrijven jaarverslagen
Er brak een periode aan van jaarverslagen voor verschillende woningcorporaties in de Stedendriehoek, welzijnsinstellingen in Gelderland en Overijssel, organisaties voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening en voor de rechtbank Zutphen. Vooraf was er weleens scepsis bij medewerkers of bestuurders: “Moet dit echt? Een jaarverslag wordt nauwelijks gelezen”. Mis. Jaarverslagen waar aandacht aan wordt besteed en waarin medewerkers worden geportretteerd die bevlogen en eerlijk over hun werk vertellen, worden gevreten. Ze leveren vertrouwen en geld op van subsidieverstrekkers en het (zwaar onderschatte!) effect dat medewerkers zich gewaardeerd voelen.

 

Communicatie en coaching in onderwijsexperiment
In 2001 kwam het projectbureau MKB-Nederland met de vraag om een pakket communicatiemiddelen te verzorgen voor het HBO-experiment ‘Vouchers in Vraaggestuurd duaal onderwijs’. Heel graag! Want dit gaat over onderwijsverbetering. Voordat ik het wist zat ik er drie en halve dag volop ‘in’, bijna vier jaar lang. Het werk breidde zich uit naar organisatieadvies en coaching. Als toetje mocht ik het portfolio van het experiment maken: een drieluik van boeken met pakkende titels, waaronder ‘De kunst van de ongelijke behandeling’. De andere uitdaging was om in dezelfde periode naast het experiment een normale werkweek voor andere opdrachtgevers te draaien. Pittig.

 

windmolens


Publicaties voor gemeenten

Vrijwel vanaf de start van het bedrijf heb ik ook communicatiemiddelen voor gemeenten verzorgd. Voorbeelden? Het vernieuwen (in begrijpelijke taal herschrijven) van alle formulieren over sociale zekerheid en het schrijven van een brochure in het kader van het armoedebeleid voor de gemeente Voorst. Het schrijven van teksten over preventiebeleid voor de website van de gemeente Enschede. Het schrijven van diverse edities van de Deventer Grachtengordelkrant.

 

Voortgezet onderwijs
Ik beweeg me graag in allerlei sectoren. Toch zijn er een paar die vaker aankloppen dan andere. De afgelopen jaren werk ik veel in het voortgezet onderwijs. Niet alleen als tekstschrijver, ook als bemoeial met en ondersteuner van het organisatie- en het onderwijsleerproces. Dat doe ik op scholen verspreid over het hele land: Meppel, Assen, Rotterdam, Roosendaal, Weert en Den Haag. De diensten en producten variëren van het meedenken over en meeschrijven aan de onderwijsvisie en het maken van de huisstijl, het schrijven van teksten voor ouderbulletins en de website, tot het begeleiden van teamleiders en docenten in communicatie en samenwerking op de werkvloer en in de klas.

 

Alles is bijzonder. Maar!
Zonder uitzondering mag ik zeggen dat ik met plezier aan elk project heb gewerkt. Toch blijven sommige wat langer hangen, omdat ze wat extra’s in zich hadden. Het boekje over de Deventer Wijkontwikkelingsperspectieven. De bijzondere folders en brochure voor het project tienermoeders in Enschede. De huisstijl en folders voor het Etty Hillesum Centrum. Het boekje over ‘Kunstenaars brede school’ voor Kunstcircuit Deventer. Het boekje ‘Tattoos voor Eagles’. De brochure voor het Kunstenlab en kort daarna de krant ‘Define Yourself’. De film over de cultuur binnen de rechtbank Zutphen. De brochure van de nieuwe website van de Raad voor de Rechtspraak. Het rapport Jongerenwerk Brede School voor Kerninstelling Integraal Jongerenwerk (de KIJ) Deventer. Recenter: het rapport ‘Keihard aanpappen’ over de vergeten Marokkaanse moeders in Rotterdam-West en ‘Terug naar gezonde nieuwsgierigheid’, een online trainingsprogramma ter preventie van seksueel misbruik voor Jeugdzorg Nederland.

 

En nu. Die opdracht van u.

Tekstschrijven0%
Idee ontwikkeling0%
Vormgeving0%
Coaching0%
Speciale projecten0%