Keihard aanpappen!

About This Project

Een van de boeiendste opdrachten in 2014 is de bewerking van een scriptie van de Rotterdamse hoofdagent Marco den Dunnen. Die scriptie gaat over een even interessant als succesvol project met Marokkaanse jongens en hun moeders in Rotterdam-West.

 

De uitdaging zat erin het materiaal zo te ‘vertalen’ dat politiemedewerkers geprikkeld en uitgenodigd worden om zich open te stellen voor een nieuwe, onorthodoxe manier van werken. Die (cultuur)omslag is niet eenvoudig en vraagt om een veranderde manier van denken en handelen.

 

Binnenkort vindt een conferentie plaats waarin de methode wordt gepresenteerd onder de nieuwe titel ‘Keihard aanpappen’.

Methodiek Marokkaanse moeders

Redigeren scriptie Rotterdamse hoofdagent

Date

20 November

Category
Jeugdzorg, Politie, Welzijn
Tags
jeugdzorg, Politie, welzijn